CÈDULA D'HABITABILITAT
 
Què és la Cèdula d'Habitabilitat?
 
 La Cèdula o certificat d'habitabilitat és el document que acredita que l'habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent.

Aquest document caduca als 15 anys i s'ha de tornar a tramitar un cop passats aquest anys.

Quan és necessària la Cèdula d'Habitabilitat?


· Si necessita llogar o vendre una vivenda.

· Si necessita contractar els serveis de gas, aigua i/o electricitat per l'habitatge.

Quina documentació es necessita?

· L'adreça i ubicació de l'habitatge (Ref. cadastral)

· La superfície útil de l'habitatge i de les habitacions
· Els espais que la componen
· L'ocupació màxima
· Un tècnic que signi i certifiqui la cèdula

TARIFES